May 13, 2022
Share:

Matti Mattsson vieraili Lempäälän Energian energiayhteisössä, johon Merus Power on toimittanut sähkövaraston

Mitä yhteistä on teknologiayhtiö Merus Powerilla ja olympiamitalisti Matti Mattssonilla? Itse asiassa aika paljonkin.

Suomi tunnetaan kestävän kehityksen teknologian huippuosaajana ja meillä on paljon hienoja kehityshankkeita, joilla edistetään uusiutuvan energian hyödyntämistä. Merus Power on vahvasti mukana tässä kehityksessä. Matti Mattsson puolestaan on suomalainen 200 metrin rintauinnin olympiapronssimitalisti, jonka kurinalainen harjoittelu tähtää vuoden 2024 Pariisin Olympialaisiin. Matti on omalla esimerkillään osoittanut, että isotkin tavoitteet on mahdollista saavuttaa sinnikkyydellä ja periksiantamattomuudella.

Energiamurroksen taustalla vaikuttavat muun muassa kansainväliset ilmastotavoitteet ja -politiikat, joilla pyritään hillitsemään ilmastonmuutoksen kiihtymistä sekä vähentämään teollisuuden aiheuttamia kasvihuonekaasuja. Merus Power työskentelee päättäväisesti ja sinnikkäästi näiden isojen asioiden puolesta ja tukee teknologiallaan vallalla olevaa energiamurrosta, jossa irtaudutaan fossiilisista polttoaineista ja siirrytään uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkaampaan tulevaisuuteen.

Puhdas energia ja kestävä kehitys

On luontevaa, että Merus Power tukee Matti Mattsonia hänen matkallaan kohti tavoitettaan Pariisissa. Tämän yhteistyön nimissä Matti kävi tutustumassa Lempäälän Energian energiayhteisössä olevaan Merus Powerin sähkövarastoon.

Energiayhteisö LEMENE on teollista ja kaupallista toimintaa harjoittavien yritysten muodostama toimintaympäristö, joka pystyy tuottamaan itse kaiken tarvitsemansa energian, ja johon kuuluvat asiakkaat voivat jakaa resursseja keskenään. Esimerkiksi yli oman tarpeen tuotettu energia eli ylijäämä voidaan hyödyntää joustavasti yhteisön muiden jäsenten kesken tai myydä sähkömarkkinoille. Toteutetussa energiajärjestelmässä energiaa tuotetaan aurinkopaneeleilla, kaasumoottoreilla ja polttokennoilla. Älykkäällä järjestelmällä on kyky osallistua joustavasti eri energiamarkkinoille, ja tarvittaessa energiajärjestelmä pystyy myös itsenäiseen saareketoimintaan irtautumalla valtakunnan verkosta. Aika vaikuttavaa, eikä siis ihme, että Mattikin oli kiinnostunut kuulemaan lisää.

LEMENEn järjestelmän mahdollistaa Merus Powerin toimittama sähkövarasto. Asiakkaiden tarpeiden mukaan räätälöitävät modulaariset Merus™ -sähkövarastoratkaisut mahdollistavat uusiutuvan energian varastoinnin ja vaivattoman liittymisen osaksi sähköverkkoa. Sähkövarastojen avulla voidaan varmistaa sähköverkon vakaus ja auttaa uusiutuvan energian asiakkaita täyttämään sähköverkon laatuvaatimukset. Sähkövarastojen avulla saadaan merkittäviä kustannussäästöjä, mutta samalla mahdollistetaan myös uutta liiketoimintaa taajuuden säätömarkkinoilta.

LEMENEn kaltaisen energiayhteisön perustaminen kiinnostaa monia, sillä energiayhteisöt mahdollistavat jäsenilleen energian tuotannon ja käytön arvovalintoja, tarjoavat jäsenilleen taloudellista hyötyä sekä edistävät yhteisöllisyyttä. Energiayhteisön voi muodostaa esimerkiksi taloyhtiö, tai kuten LEMENEn tapauksessa yritysrypäs, tuottamaan omaa energiaa tai hankkiakseen yhdessä sähköä. Suomen lainsäädännön puolesta niiden perustamisessa on vielä omat rajoituksensa EU:n niitä aktiivisesti puoltavasta kannasta huolimatta, mutta kansalaisten aktiivisuuden ja innokkuuden myötä asia tulee muuttumaan pian.

Puhtaan energian ja kestävän kehityksen tukeminen on Merus Powerin tavoitteena. Haluamme ylittää asiakkaidemme odotukset ja auttaa asiakkaitamme saavuttamaan tavoitteitaan ja unelmiaan. Unelmiaan tavoittelee myös Matti Mattsson, jolle puhdas luonto ja puhdas urheilu ovat tärkeitä. Yhteistä Merukselle ja Matille on myös tinkimätön tekeminen ja muiden kunnioittaminen. Se mitä tehdään, tehdään kunnolla.

”Puhdasta energiaa ja kestävää kehitystä. Samat ovat tavoitteet.”
Matti Mattsson, uinnin olympiamitalisti

Lue lehdistötiedote LEMENE -hankkeesta:

Lehdistötiedote